صفحه اصلی / تعبیر خواب

تعبیر خواب

قاعده نوزده‌هم در خواب تعبیر خواب ابن سیرین امام جعفر صادق

تعبیر خواب قاعده نوزده‌هم تعبیر خواب دعائی است بیمه شده از جانب فرشته: تعبیر خواب قاعده نوزده‌هم اگر دعاء خیر باشد عاقبتش خیر، و اگر دعاء شر باشد عاقبتش نیز شر خواهد بود. و هیچ چیز قضاء را ردّ نمی‌کند جز دعاء. Tabire Khab مثال: تعبیر خواب قاعده نوزده‌هم روایت …

مشاهده بیشتر »

قاعده بیستم در خواب تعبیر خواب ابن سیرین امام جعفر صادق

تعبیر خواب قاعده بیستم رؤیا، واقعه‌ی متکاملی است که تجزیه کردن، به آن ضرر می‌رساند: تعبیر خواب قاعده بیستم هیچ یک از الفاظ و قرائن از رؤیا مستثنی نمی‌شود، بلکه تمام آنها إعمال می‌شوند و باید معبّر تمام معناها و لوازمی را که رموز بر آنها دلالت دارند، رعایت کند. …

مشاهده بیشتر »

قاعده بیست و یکم در خواب تعبیر خواب ابن سیرین امام جعفر صادق

تعبیر خواب قاعده بیست و یکم کسی که در بازگو کردن خوابش دروغ گوید. در دنیا به آنچه می‌ترسد دچار گردد و در آخرت مجبور می‌شود که دو عدد جو را بهم گره بزند. که هرگز نمی‌تواند: Tabire Khab تعبیر خواب قاعده بیست و یکم خداوند همچنانکه عکاسی و نقاشی …

مشاهده بیشتر »

قاعده بیست و دوم در خواب تعبیر خواب ابن سیرین امام جعفر صادق

تعبیر خواب قاعده بیست و دوم چیزی که عقلا محال است، ممکن است در خواب روی دهد. از دو طریق: Tabire Khab تعبیر خواب قاعده بیست و دوم 1- وسوسة شیطان: در حدیث صحیح آمده است که مردی به پیامبر ص عرض کرد که در خواب دیدم سرم از تنم …

مشاهده بیشتر »

قاعده بیست و سوم در خواب تعبیر خواب ابن سیرین امام جعفر صادق

تعبیر خواب قاعده بیست و سوم صادق‌ترین مردم در رؤیا صادق‌ترین آنهاست در گفتگو: Tabire Khab تعبیر خواب قاعده بیست و سوم هر اندازه انسان صادق باشد، رؤیایش نیز صادق خواهد بود. و هر اندازه دروغگو باشد رؤیایش نیز همچنین. و اگر صاحب خواب در صدق و کذب متوسط باشد؛ …

مشاهده بیشتر »

قاعده بیست و چهارم در خواب تعبیر خواب ابن سیرین امام جعفر صادق

تعبیر خواب قاعده بیست و چهارم رؤیا صفتی است غیبی که در آینده آشکار می‌شود نه صفتی که در حال، تأثیرگذار باشد: Tabire Khab تعبیر خواب قاعده بیست و چهارم پس باید در آن تحقیق و بررسی کرد و تا جای که راه داشته باشد آن را بر احسن احوال …

مشاهده بیشتر »

قاعده بیست و پنجم در خواب تعبیر خواب ابن سیرین امام جعفر صادق

تعبیر خواب قاعده بیست و پنجم واقع شدن تعبیر خواب ضرورتاً بر ثبوت وصف تعبیر یا صحت و توانائی معبّر دلالت نمی‌کند: Tabire Khab تعبیر خواب قاعده بیست و پنجم چون رؤیا براساس عاقبت به خیری و خوش‌بینی است. بنابراین واقع شدن تعبیر معبّر احمق و حسود، دلیل بر قوّت …

مشاهده بیشتر »

قاعده بیست و ششم در خواب تعبیر خواب ابن سیرین امام جعفر صادق

تعبیر خواب قاعده بیست و ششم اگر خوابی که تعبیر آن واقع شده است تکرار گردید از چهار حالت زیر خالی نیست: Tabire Khab 1 ـ یادآوری نعمتی است که به سبب این خواب فراهم شده ولی هنوز شکر آن بجای نیامده است. تعبیر خواب قاعده بیست و ششم 2 ـ …

مشاهده بیشتر »

قاعده بیست و هفتم در خواب تعبیر خواب ابن سیرین امام جعفر صادق

تعبیر خواب قاعده بیست و هفتم غالباً رؤیای بد زود واقع می‌شود و رؤیای نیک دیر: Tabire Khab تعبیر خواب قاعده بیست و هفتم بر این مسأله واقعیت و تجربه شهادت می‌دهد. خواب بد به سرعت واقع می‌شود تا صاحب خواب به توبه و پرهیز از گناه اقدام کند و …

مشاهده بیشتر »